قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید

ساخت وبلاگ

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1402 ساعت: 21:00

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1402 ساعت: 21:00

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1402 ساعت: 21:00

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1402 ساعت: 22:18

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1402 ساعت: 22:18

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 13 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1402 ساعت: 22:18

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1402 ساعت: 15:31

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1402 ساعت: 15:31

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1402 ساعت: 15:31

برگرفته از سایت استاد مسعود ریاعی: https://www.masoudriaei.com/index.php/2017/08/07/40891/ ( بخوان به “اسم ربّ ات” که آفرید ! ) هر کس اسم ربّی دارد که به واسطه ی آن اسم، به ذات حق تعالی متصل است. سر منشأ همه یکی است، منتها هر کس از اسمی و جریان ربُوبی خاصی به سرچشمه ی حیات وصل است. اگر ذات یگانه ی حق تعالی را، اگر آن حقیقة الحقایق را چون خورشیدی بگیری، از آن خورشید یگانه، اشعه های تابناک بسیاری تابیدن گرفته که با آنکه خود خورشیدند و اختلافی در ذات نیست لکن در هر یک، وِجهه و امری بارز شده است. به تمثیل، هر کدام از آنها اسمی از “اسماء خداوند” اند. هر کس از طریق این جریان های نوری یا همان “اسماء”، به ذات الوهیت، یا منبع و سرچشمه ی هستی متصل است. این جریان های نور، این اسماء، دست اندر کار خلقت اند، و برای هر فرد، جریان رُبُوبی خاصی را که متناسب با رشد اوست، می آفریند. برای همین است که خُلقیات هر کس با دیگری متفاوت است و مقدّراتش با دیگران متفاوت می نماید. پس در امر خلقت، هیچ دوئیتی در کار نیست، خدایان متعدد در کار نمی باشد، آنچه هست “واحد” است زیرا در ذات اختلاف نیست. خورشید و اشعه های تابناک اش، همه یک چیزند و واحدند. اما هر اشعه ای به جایی و به کاری است. و تمایز اسماء صرفاً از این منظر است. مجموع کارکرد تمامی این قدرت های عظیم، این خلقت گسترده را ساخته و مدیریت می کند. حال به آیه شریفه بر گردیم؛ قرآن می فرماید؛ “به اسم رب ات بخوان!” تو برخوردار از رب خویشی، جریان رُبُوبی خود را داری، پس از جریان و مسیر خودت بالا بیا. از جریان رُبُوبی خودت وصل شو. راه تو، در تو و از طریق خود توست که “راه” است، که موجب وصل است. “و فِی اَنفُسِکُم اَفَلا تُبصِرُونَ” آیا به درونتان، به باطن تان نم قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید...ادامه مطلب
ما را در سایت قانون مالیات مستقیم با اصلاحات جدید دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : bfinancialsa بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 21 دی 1402 ساعت: 12:39

خبرنامه